Usługi / Prawo Administracyjne

Kancelaria reprezentuje Klientów na wszystkich etapach postępowań z zakresu szeroko rozumianej administracji. Naszym Klientom możemy zaproponować doradztwo prawne zarówno w zakresie materialnego prawa administracyjnego, jak i postępowania administracyjnego.

Kancelaria z Lublina wspiera swoich klientów we wszelkich zagadnieniach prawa administracyjnego materialnego: prawie budowlanym, odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, administracyjnoprawnej regulacji prowadzenia działalności gospodarczej, postępowaniach o zamówienie publiczne.

Nasi klienci mogą liczyć na w pełni profesjonalne wsparcie w zakresie:

 • uzyskania decyzji administracyjnych (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu etc.),
 • sporządzanie wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji, skarg oraz odwołań od decyzji organów administracyjnych,
 • reprezentację przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • doradztwo w sprawach z zakresu prawa o cudzoziemcach, prawa uchodźczego, w szczególności w aspekcie legalizacji pobytu,
 • pomoc w postępowaniu przed organami egzekucyjnymi w administracji,
 • przygotowywanie wszelkich podań, wniosków i innych pism w postępowa administracyjnym,
 • dochodzenie odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnym,
 • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych,
 • odwołań od wszelkich decyzji administracyjnych, reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • odwołań od decyzji urzędów skarbowych, sprawy z zakresu ordynacji podatkowej,
 • spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami,
 • spraw o zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
 • prowadzenia postępowań administracyjnych, w tym sporządzania odpowiednich pism, wniosków, odwołań, skarg do sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Biuro w Lublinie

Adres: Okopowa 20/1,
20-022 Lublin
Telefon: 783 030 871
Godziny otwarcia: Dzisiaj otwarte · 08:00–16:00linki zaprzyjaznione 50417 PF
 

Pozycjonowanie zbudowanych stron Pyskowice studio projektow seo2 Najlepsze projekty stabilnych wer knb2

Pozycjonowanie zbudowanych stron Pila studio projektow seo4 Najlepsze projekty stabilnych webd knb2