Usługi / Prawo Kanoniczne

Adwokaci działający w ramach naszej kancelarii prowadzą procesy o stwierdzenie nieważności małżeństwa zapewniając w razie potrzeby pełną asystencję procesową przed Trybunałami kościelnymi w trakcie całego procesu. Reprezentujemy tak strony powodowe jak i pozwane przed trybunałami kościelnymi w całej Polsce.
 
Z racji innej konstrukcji procesu kanonicznego od procesu cywilnego rola adwokata w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa odbiega od zadań adwokata w sprawach cywilnych czy karnych. 
 
Co do zasady, nominację do pełnienia roli adwokata stron otrzymuje się dla określonego Sądu kościelnego . W Sądach kościelnych, w których nasi prawnicy nie zostali ustanowieni adwokatami, nasza pomoc polega na stałym doradztwie i przygotowaniu wszystkich pism procesowych oraz w miarę możliwości na obecności w Sądzie podczas publikacji akt sprawy. Oznacza to, że w ramach procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa (błędnie określanego jako tzw. "rozwód kościelny" lub "unieważnienie małżeństwa" czy "unieważnienie sakramentu małżeństwa") wykonujemy następujące czynności:
 
Dla stron powodowych i pozwanych:
 
 •  konsultacja sprawy przed rozpoczęciem procesu
 •  sporządzenie skargi powodowej
 •  rekursy przeciwko odrzuceniu skargi powodowej (w przypadku jej odrzucenia przez Trybunał)
 •  pomoc w doborze materiału dowodowego
 •  redagowanie pism procesowych związanych z ustaleniem lub zmianą formuły wątpliwości
 •  przygotowanie propozycji pytań dla stron i świadków (w niektórych sądach)
 •  stawiennictwo na publikacji akt (w niektórych sądach)
 •  przedłożenie nowych dowodów po publikacji, krytyczne uwagi do opnie biegłego psychologa (w zależności od sprawy)
 •  przygotowanie głosu obrończego po publikacji akt
 •  przygotowanie odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła (pismo końcowe przed wydaniem wyroku)
 •  apelacja do II instancji
 •  prośba o wyznaczenie III instancji w Polsce
 •  apelacja do Roty Rzymskiej (III instancja, oraz kolejne turnusy w Rocie Rzymskiej)
 •  zaskarżenie wyroków dotkniętych wadą usuwalną lub nieusuwalną (querella nullitatis)
 • Skorzystaj z porady prawnej naszej kancelarii w Lublinie

 

 

Biuro w Lublinie

Adres: Okopowa 20/1,
20-022 Lublin
Telefon: 783 030 871
Godziny otwarcia: Dzisiaj otwarte · 08:00–16:00