Reklamacje i pisma z tytułu rękojmi, wzorce umowne i regulaminie świadczenia usług w obrocie konsumenckim – prawo konsumenckie, profesjonalny adwokat Szerokie

Nasza kancelaria adwokacka to najlepsza pomoc prawna w mieście. Przyjmujemy do pracy tylko wysoce wykwalifikowanych adwokatów, ukierunkowanych w każdej tematyce prawa. Nim przystąpimy do rozpoczęcia jakiejkowiek sprawy sprawdzamy z naszym klientem każde wydatki związane z daną sprawą. Prawnicy efektywnie wpierają:
- w sprawach rozwodowych, z stwierdzeniem o winie któregoś z współmałżonków lub za skutecznym porozumieniem stron z wcześniejszą separacją.
- w sprawach karnych materialnych, procesowych i wykonawczych - w szczególności małych i dużych kradzieży, całkowitego lub zdawkowego niszczenie mienia, posiadanie, pobicia, nieumyślne lub umyślne zabójstwa w afekcie albo z premedytacją, zamach na niepodległość państwa, życie prezydenta, zbrodnie przeciw ludzkości i pokojowi. Wspomagamy również w nieznacznych występkach i wykroczeniach. Towarzyszymy od samego początku postępowania, aż do jego pomyślnego zakończenia, albowiem zakładamy, że każdą sprawę da się zdobyć, dzięki naszemu profesjonalizmowi i długoletniemu doświadczeniu. Inne przewinienia, na które uczciwe zdołamy odnaleźć wyjście to: przestępstwa komunikacyjne, przeciw porządkowi publicznemu, mieniu, wiarygodności dowodów, postępowanie w sprawie niepełnoletnich.
- sprawy spadkowych, dziedziczeniu i windykacji. Chętnie pomagamy jak przepisać majątek, dojść do tego, kto dziedziczy po zmarłym, w momencie braku odpowiednich papierów i utworzyć testament lub jego poprawnie sfinalizować po śmierci. Zajmujemy się szeroko pojętymi testamentami notarialnymi, alograficznymi i własnoręcznymi, a także: darowiznami, zachowkiem i długami spadkowymi.
- w sprawach prawa cywilnego - świadczymy całościowe usługi oraz konkretne rady prawne, zarówno pisemnie jak i ustnie. Nasi prawnicy reprezentują klientów przed sądami administracyjnymi. Prawo cywilne nie ma przed nami żadnych tajemnic. Prowadzimy sprawy odnośnie prawa rzeczowego, zobowiązań oraz innych gatunku: sprawa o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie, stworzeniu opinii prawnych i projektów unijnych oraz ochrona dóbr osobistych.
- w prawie konsumenckim, w rozwiązaniu każdych problematycznych reklamacji lub gwarancji, reprezentacja przed sądem w sporze z konsumentami, dogłębne analizowanie przez naszych radców prawnych umów oraz regulaminów świadczonych usług pod kątem ochrony praw konsumenta, a także wytycznych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
- w prawie gospodarczym efektywnie pomagamy przedsiębiorcom w uczciwym prowadzeniu ich działalności gospodarczych, założeniu i zarejestrowaniu spółek prawa handlowego bądź ich przekształcenia,
- w prawie podatkowym i jego postępowaniu, karno - skarbowy, dobrze negocjujemy z organem skarbowym, chętnie doradzimy przy postępowaniu podatku akcyzowego, dochodowego, czynności cywilno – prawnych, spadki i nieruchomości. Służymy pomocą przy pisaniu odwołań od decyzji podatkowej, kontroli podatkowej, celnej, interpretacji podatkowej, składów i procedur celnych, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, VAT, zeznań podatkowych.
- w prawie pracy, gdzie nasi dobrzy prawnicy błyskawicznie i sprawnie sporządzają umowy o pracę lub jej wypowiedzenie z porozumieniem stron z winy pracownika lub pracodawcy, napisanie upomnienia, nagany, kary pieniężnej.
Do innych operacji pozasądowych należą również: wymiar czasu pracy, rozkład i system czasu pracy, zadaniowy czas pracy, urlop wypoczynkowy i jego odwołanie, urlop na żądanie macierzyński i wychowawczy. W sprawie czynności sądowych kancelaria prawnicza oferuje swoją pomoc w przypadku roszczeń o odszkodowanie dyskryminację lub mobbing w miejscu pracy i wypadki.

 
 

 

 

Biuro w Lublinie

Adres: Okopowa 20/1,
20-022 Lublin
Telefon: 783 030 871
Godziny otwarcia: Dzisiaj otwarte · 08:00–16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobierz wersję pdf - Prawa konsumenta - UOKiK
https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pliki/uokik_vademecum_konsumenta_2008.pdf
Stronami umów sprzedaży konsumenckiej są konsument i sprzedawca, stronami umów zlecenia – konsument i ... proponują tę treść jako obowiązujący wzorzec, który może zostać przez konsumenta przyjęty w całości. .... matury przez ucznia). W przypadku umów zlecenia (na świadczenie usług) nie ma specjalnych prze-.
Brakujące: profesjonalny ‎adwokat ‎szerokie
[PDF]Vademecum konsumenta - Prawa konsumenta - UOKiK
https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pliki/uokik_vademecum_konsumenta.pdf
Znajomość praw konsumenckich pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji ... od 25 grudnia 2014 r., czyli po wejściu w życie ustawy o prawach konsumenta. ..... wykonania usługi. Podstawy prawne reklamacji wadliwego towaru uzależnione są od wyboru dokonanego przez konsumenta (albo na zasadach rękojmi, ...
Brakujące: wzorce ‎profesjonalny ‎adwokat ‎szerokie
Rękojmia - Prawa konsumenta - UOKiK
https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/reklamacje/rekojmia/
Rękojmia to podstawa jednej z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta. ... Jeżeli konsument składa reklamację na podstawie rękojmi, podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady jest sprzedawca – i to do niego należy skierować pismo reklamacyjne. Jego dane znajdują się m.in. na paragonie ...
Brakujące: wzorce ‎umowne ‎regulaminie ‎profesjonalny ‎adwokat ‎szerokie
Adwokat Białystok prawa konsumenta - Adwokat Białystok ...
https://kancelaria-dek.pl/Komentarz-do-ustawy-konsumenckiej,1020.html
Ochrona praw konsumenta komentarz do ustawy. ... iż przepisy o sprzedaży konsumenckiej znajdą zastosowanie także w sytuacji, kiedy owo ekwiwalentne świadczenie nabywcy, mające np. charakter usług, ...... 380; tam też szerokie rozważania dotyczące uregulowań europejskich w zakresie ochrony konsumentów, s.
Reklamacja towaru - czy można odmówić reklamacji zabrudzonego ...
divi.prokonsumencki.pl/.../reklamacja-towaru-mozna-odmowic-reklamacji-zabrudzoneg...
Powód domagał się uznania klauzuli w regulaminie za niedozwoloną i zaprzestania jej używania w obrocie z konsumentami. ... czy pozostaje ono w sprzeczności z dobrymi obyczajami, nie dotyczy sformułowanych w sposób jednoznaczny głównych świadczeń stron i w końcu czy rażąco narusza interesy konsumenta.
Ochrona konsumenta - Prawo cywilne - Strona 1 - Porady prawne
https://www.eporady24.pl/Ochrona_konsumenta-podkategoria-4-54.html
Chcesz złożyć reklamację produktu lub usługi? Czy wiesz, jakie masz prawa jako konsument i jak skutecznie skorzystać z gwarancji? Co jeśli ... W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy kupujący ma obowiązek zawiadomić sprzedawcę o zaistnieniu wady ... Opublikowane: 26.09.2014
Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (cz. I) - Gazeta Prawna
www.gazetaprawna.pl/.../812784,ustawa-z-30-maja-2014-r-o-prawach-konsumenta-c...
28 lip 2014 - wUstawa o prawach konsumenta uchyla dwa najistotniejsze akty prawne regulujące zasady zawierania, wykonywania oraz rozwiązywania umów zawartych w obrocie półprofesjonalnym, czyli takim, w którym po jednej stronie występuje profesjonalny sprzedawca lub usługodawca (przedsiębiorca), ...
[PDF]konsument na rynku gazu w polsce - Federacja Konsumentów
www.federacja-konsumentow.org.pl/p,1409,e469e,raport--konsument-na-rynku-gazu...
Procesy rynkowe w odniesieniu do świadczenia sprzedaży i dostawy energii elektrycznej oraz gazu odbiorcom ..... W badaniu przeanalizowano postanowienia wzorców umownych, którymi w obrocie z konsumentami .... W badaniu zgodności z regulacjami szeroko rozumianego prawa konsumenckiego brane były pod.
„Nieużywany towar zwracany” – odstąpienie od umowy a obowiązek ...
nieuczciwepraktykirynkowe.pl/?p=325
5 gru 2012 - nieświadomy – wynika ze nieznajomości przepisów prawa konsumenckiego lub z powielenia wadliwego wzorca umownego innego podmiotu; ... Umowa jest rozwiązana już na skutek skutecznego złożenia oświadczenia, a obowiązek zwrotu wzajemnych świadczeń jest całkowicie od tego niezależny.
Rękojmia za wady fizyczne w świetle nowelizacji Kodeksu cywilnego ...
czasopisma.beck.pl/...prawniczy/.../rekojmia-za-wady-fizyczne-w-swietle-nowelizacji-...
W nowym kształcie nadanym nowelizacją, w zakresie podmiotowym, instytucja rękojmi dotyczyć będzie ochrony przed wadami fizycznymi i prawnymi zarówno w obrocie powszechnym, konsumenckim, jak i obustronnie profesjonalnym – pomiędzy przedsiębiorcami. Pojęcie wady fizycznej nabiera nowego, szerokiego i ...

inki zaprzyjaznione 230318 KP hekko

budowa-stron1.seo.mielno.pl/myszkow-najlepsza-firma-pozycjonerska-pozycjonowanie-optymalizacja-stron-knb3-blink
studio-portal1.seo-faś.eu/lebork-optymalizacja-pozycjonerska-pozycjonowanie-optymalizacja-stron-knb3-fastom